... bo najważniejszy jest Klient

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW

Administrator danych

Igor Korpusiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Multiagencja Ubezpieczeń GRIGO Igor Korpusiński, wpisany do CEIDG pod numerem NIP: 8883103517 oraz REGON: 522018190.

Dane kontaktowe administratora danych

ul. A. Kmicica 11 lok. 17, 92-433 Łódź

tel. 798 279 179, e-mail: ubezpieczenia@grigo.pl

Cel, podstawa prawna oraz okres przechowywania danych

Utrzymywanie z Tobą kontaktu, w tym udzielanie odpowiedzi na przesłane przez Ciebie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej, tradycyjnej lub za pomocą innych komunikatorów

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – nasz prawnie uzasadniony interes polegający na bieżącym utrzymaniu kontaktu z klientami, potencjalnymi klientami oraz innymi osobami kontaktującymi się z nami.

Przez 6 lat od ostatniego kontaktu.

Przedstawianie ofert marketingowych, w tym ofert ubezpieczeń z zakresu usług własnych

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – nasz prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu marketingu usług własnych.

Do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, nie dłużej niż przez 6 lat.

Informowanie Cię o wygasających usługach, w tym ubezpieczeniach, zawartych za naszym pośrednictwem

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na tym, aby zapewnić Ci bieżącą wiedzę na temat produktów, z których skorzystałeś za naszym pośrednictwem.

Do czasu wygaśnięcia produktu lub wyrażenia sprzeciwu.

Prowadzenie marketingu usług podmiotów trzecich (przedstawianie ofert ubezpieczeniowych współpracujących z nami towarzystw ubezpieczeniowych)

Art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, czyli wyrażona przez Ciebie zgoda.

Do czasu wycofania zgody, nie dłużej niż 6 lat.

Realizacja obowiązków prawnych, w tym obowiązków podatkowych

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z właściwymi przepisami prawa.

Przez okres wymagany przepisami prawami.

Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes polegający na zabezpieczeniu naszych interesów prawnych.

Do czasu przedawnienia roszczeń.

Odbiorcy danych

Dostawcy, którym zlecamy usługi związane z przetwarzaniem danych, np. obsługę IT, obsługę księgową lub obsługę prawną. Działają one na podstawie zawartych z nami umów powierzenia przetwarzania danych i zobowiązane są zapewniać odpowiedni stopień ochrony danych. Możemy też udostępnić Twoje dane osobowe towarzystwom ubezpieczeniowym, z którymi współpracujemy w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania.

Twoje prawa

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania kopii danych, sprostowania danych, a także prawo do żądania usunięcia danych („bycia zapomnianym”), żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.

Nie każde z ww. uprawnień przysługiwać Ci będzie w każdym przypadku. Aby skorzystać z tych praw skontaktuj się z nami.

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, to poza ww. prawami, masz prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy przed jej wycofaniem.

Przysługuje Ci też prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Obowiązek podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania przez nas ww. celów przetwarzania.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW

Administrator danych

Igor Korpusiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Multiagencja Ubezpieczeń GRIGO Igor Korpusiński, wpisany do CEIDG pod numerem NIP: 8883103517 oraz REGON: 522018190.

Dane kontaktowe administratora danych

ul. A. Kmicica 11 lok. 17, 92-433 Łódź

tel. 798 279 179, e-mail: ubezpieczenia@grigo.pl

Cel, podstawa prawna oraz okres przechowywania danych

Nawiązanie z Tobą współpracy

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – czyli przetwarzamy Twoje dane w celu zawarcia i wykonania umowy lub podjęcia czynności na Twoje żądanie przed jej zawarciem.

Przez czas trwania współpracy.

Realizacja obowiązków prawnych

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z właściwymi przepisami prawa, np. Ordynacją podatkową.

Przez okres wymagany przepisami prawa.

Utrzymanie z Tobą bieżącego kontaktu

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli utrzymanie z Tobą kontaktu w bieżących sprawach związanych z przedmiotem współpracy.

Przez czas trwania współpracy.

Prowadzenie marketingu usług własnych.

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes polegający na prezentacji usług własnych.

Do czasu wyrażenia sprzeciwu, nie dłużej niż 6 lat od zakończenia współpracy.

Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes polegający na zabezpieczeniu naszych interesów prawnych.

Do czasu przedawnienia roszczeń.

Odbiorcy danych

Dostawcy, którym zlecamy usługi związane z przetwarzaniem danych, np. obsługę IT, obsługę księgową lub obsługę prawną. Działają one na podstawie zawartych z nami umów powierzenia przetwarzania danych i zobowiązane są zapewniać odpowiedni stopień ochrony danych.

Twoje prawa

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania kopii danych, sprostowania danych, a także prawo do żądania usunięcia danych („bycia zapomnianym”), żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.

Nie każde z ww. uprawnień przysługiwać Ci będzie w każdym przypadku. Aby skorzystać z tych praw skontaktuj się z nami.

Przysługuje Ci też prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Obowiązek podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.


Do pobrania